จัดฟันบางนา: ข้อปฏิบัติหลังถอนฟัน วิธีดูแลตัวเองหลังผ่าฟันคุด

จัดฟันบางนา: ข้อปฏิบัติหลังถอนฟัน วิธีดูแลตัวเองหลังผ่าฟันคุด ข้อปฏิบัติต่อไปนี้ คือข้อปฏิบัติทั่วไปหลังถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าฟันเกิน ผ่าฟันฝัง สำหรับผู้ป่วยจัดฟัน และผู้ป่วยทั่วไป

การผ่าตัดในช่องปากบางอย่าง อาจมีข้อปฏิบัติเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันไป ทันตแพทย์ผู้รักษา จะเป็นผู้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมที่สุด กับผู้ป่วยแต่ละคน

การถอนฟัน

ในผู้ป่วยจัดฟัน เราถอนฟันเพื่อให้เกิดช่องว่างบนขากรรไกร สำหรับเคลื่อนฟัน เพราะการจัดฟัน ก็จัดได้แค่ฟันเท่านั้น ไม่สามารถปรับแต่งขนาดกรามได้ตามใจชอบ ดังนั้น หากไม่มีช่องว่างบนขากรรไกรที่มากพอ ก็จะไม่สามารถเคลื่อนฟัน ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้

โดยทั่วไปแล้ว การจัดฟันนั้นมี 2 แบบ คือจัดฟันแบบถอนฟัน และจัดฟันแบบไม่ถอนฟัน ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่า ผู้ป่วยจัดฟันทุกคนต้องถอนฟัน ไม่มีเครื่องมือจัดฟัน ที่ใช้แล้วไม่ต้องถอนฟัน คุณจะต้องถอนฟันหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความผิดปกติในการสบฟันของคุณ ขึ้นอยู่กับลักษณะใบหน้าของคุณ และก็ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของทันตแพทย์ ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อ ราคา ของเครื่องมือจัดฟันแต่อย่างใด

วิธีปฏิบัติตัวหลังถอนฟัน ผ่าฟันคุด

สำหรับฟันคุดและฟันเกิน หากตรวจพบและทันตแพทย์แนะนำให้เอาออก ก็ควรเอาออก ไม่ว่าจะจัดฟันหรือไม่ก็ตาม ไม่ควรรอให้เกิดอาการปวดบวมก่อน เพราะอาจทำให้การรักษายุ่งยากขึ้นไปอีก

ผู้ป่วยจัดฟันบางคนที่มีฟันเกิน และเป็นอุปสรรค์ต่อการเคลื่อนฟัน หรือหากปล่อยทิ้งไว้ ก็อาจทำให้เกิดถุงน้ำหรือซีสต์ (Cyst) หุ้มรอบฟันเกิน ซีสต์นี้สามารถขยายตัวออก และเบียดทำลายกระดูกขากรรไกรโดยรอบ จนกระดูกหายไปเรื่อยๆ ผู้ป่วยมักรู้ตัวเมื่อเห็นใบหน้าเอียง ปวด หรือกรามข้างหนึ่งใหญ่กว่าอีกข้าง บางคนอาจมีฟันฝัง ที่ต้องผ่าตัดเล็ก เพื่อติดเครื่องมือจัดฟัน แล้วดึงฟันฝังให้งอกขึ้นได้ตามปกติ

ข้อปฏิบัติทั่วไป

หากคุณต้องถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าฟันเกิน ผ่าฟันฝัง ไม่ว่าคุณจะจัดฟันหรือไม่ก็ตาม ต่อไปนี้คือข้อปฏิบัติทั่วไป ที่คุณสามารถทำได้ แบบไม่ยากนัก สำหรับการผ่าตัดในช่องปากแบบอื่น อาจมีข้อปฏิบัติแบบเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา จะเป็นผู้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมที่สุด แก่ผู้ป่วยแต่ละราย

ข้อปฏิบัติหลังถอนฟัน ผ่าฟันคุด

กัดผ้าก๊อซให้แน่น ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ในตำแหน่งที่ถอนฟัน
ขณะกัดผ้าก๊อซ ถ้ามีเลือด ถ้ามีน้ำลาย ให้กลืน ห้ามบ้วนน้ำ ห้ามบ้วนเลือด ห้ามบ้วนน้ำลาย
ห้ามล้วงแคะ ห้ามใช้ลิ้นเลียแผลถอนฟัน
แปรงฟันได้ตามปกติ แต่ให้ระวังแผลที่ถอนฟัน และงดการกลั้วปากแรงๆ ใน 24 ชั่วโมงแรก
ระวัง เด็กกัดริมฝีปากหรือกระพุ้งแก้ม เพราะชาบริเวณริมผีปาก
งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กินอาหารอ่อน งดอาหารแข็ง งดอาหารเผ็ดร้อน
ทำงานได้ตามปกติ แต่ควรงดออกกำลังกายในวันที่ถอนฟัน
ถ้ามีอาการปวด ให้กินยาแก้ปวด ตามคำแนะนำของทันตแพทย์
หากพบว่าเลือดไม่หยุดภายใน 3 ชั่วโมง หรือมีเลือดออกมาก ให้กลับมาพบทันตแพทย์โดยด่วน
หลังถอนฟัน 1-2 วัน ถ้ามีอาการผิดปกติ ปวดมาก บวมที่แผล ให้กลับมาพบทันตแพทย์โดยด่วน

ข้อปฏิบัติหลังผ่าฟันคุด

กัดผ้าก๊อซให้แน่น ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ในตำแหน่งที่ผ่าฟันคุด
ขณะกัดผ้าก๊อซ ถ้ามีเลือด ถ้ามีน้ำลาย ให้กลืน ห้ามบ้วนน้ำ ห้ามบ้วนเลือด ห้ามบ้วนน้ำลาย
ห้ามล้วงแคะ ห้ามใช้ลิ้นเลียแผลผ่าตัด แผลผ่าฟันคุด
ประคบน้ำแข็งบริเวณแก้มที่ผ่าฟันคุด 10-15 นาที ทุก 1 ชั่วโมงในวันแรก วันต่อไป ให้ประคบน้ำอุ่น เพื่อช่วยลดอาการบวม
แปรงฟันได้ตามปกติ แต่ให้ระวังแผลผ่าตัด แผลผ่าฟันคุด และงดการกลั้วปากแรงๆ ใน 24 ชั่วโมงแรก
งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กินอาหารอ่อน งดอาหารแข็ง งดอาหารเผ็ดร้อน
ทำงานได้ตามปกติ แต่ควรงดออกกำลังกายในวันที่ผ่าฟันคุด
กินยาแก้ปวด และกินยาต้านจุลชีพให้ครบ ตามคำแนะนำของทันตแพทย์
ตัดไหม หลังผ่าฟันคุด 5–7 วัน
หลังผ่าฟันคุด 1-2 วัน ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เลือดไหลไม่หยุด ปวดบวมมาก ให้กลับมาพบทันตแพทย์โดยด่วน