ผู้พำนักชาวต่างชาติจะกลับดูไบต้องมีใบอนุญาตเข้า

นครรัฐดูไบ หนึ่งในเจ็ดนครรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือยูเออี (UAE) ประกาศว่า ผู้พำนักชาวต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศจะต้องได้รับใบอนุญาตเข้าดูไบก่อน จึงจะสามารถกลับมาได้

ยูเออีห้ามคนต่างชาติเข้าประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แต่ได้ทยอยผ่อนคลายด้วยการอนุญาตให้เข้าเป็นบางกรณีหรือให้ลงทะเบียนออนไลน์ จนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ก่อนประกาศยกเลิกนโยบายระดับประเทศที่กำหนดให้ผู้พำนักชาวต่างชาติที่อยู่ในต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตก่อนจะสามารถกลับเข้ามาได้ แต่ยังคงต้องมีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นลบ ขณะที่ดูไบยังคงกำหนดให้ผู้พำนักชาวต่างชาติต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อน ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดูไบอนุญาตให้เข้าได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยไม่ต้องขอใบอนุญาต

ยูเออีมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 64,541 คน เสียชีวิต 364 คน แต่ไม่ได้แจกแจงตัวเลขในแต่ละนครรัฐ