สวิสเตรียมลงมติห้ามใช้สัตว์ทดลองทางการแพทย์

สัตว์กว่า 550,000 ตัว ตายจากการทดลองในห้องแลปในสวิตเซอร์ ในปี 2563 จากข้อมูลของรัฐบาล โดยจากตัวเลขดังกล่าว แยกประเภทเป็นหนูประมาณ 400,000 ตัว สุนัขเกือบ 4,600 ตัว แมว 1,500 ตัว และม้า 1,600 ตัว นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกหลายชนิด รวมทั้งวัว สุกร ปลาและนก ที่ตายจากการทดลองทางการแพทย์

นายแพทย์เรนาโต เวิร์นลี หนึ่งในกลุ่มล่ารายชื่อลงประชามติ กล่าวว่า การใช้สัตว์ทดลอง เป็นความทารุณโหดร้าย และไม่จำเป็น เขาเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนายารักษาโรคได้ โดยไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง เช่นวิธีการวิจัยแบบไอโอชิป การจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และไมโครโดสซิงในมนุษย์ มีประสิทธิภาพมากกว่าทดลองด้วยสัตว์

ผลการลงประชามติ จะมีผลผูกพันตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คาดว่าการห้ามจะไม่ผ่านการลงมติ ซึ่งจะเป็นการโล่งใจสำหรับธุรกิจเภสัชกรรม ซึ่งกล่าวเตือนว่า ความเคลื่อนไหวอาจทำให้การพัฒนายาขนานใหม่สะดุดลง และบริษัทผู้ผลิตยา และทีมนักวิจัย ย้ายฐานไปต่างประเทศ

กลุ่มล็อบบี้ “อินเตอร์ฟาร์มา” กล่าวว่า อุตสาหกรรมเภสัชกรรมในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งรวมถึงหลายบริษัทขนาดใหญ่ เช่น โรช และโนวาร์ติส มีสัดส่วนประมาณ 9% ของเศรษฐกิจประเทศ และสร้างรายได้เกือบครึ่งหนึ่ง ของการส่งออกทั้งหมด

สวิตเซอร์แลนด์หยั่งเสียงประชามติ ปีละ 4 ครั้ง โดยปีที่แล้วสนับสนุนการออกมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล และอนุมัติการสมรสของคนเพศเดียวกัน