แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำลายแนวทางด้านสาธารณสุข

ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดของการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขมีให้เห็นในเศรษฐกิจในเวลากลางคืนของเจอร์ซีย์ เราต้องการให้ผู้คนมีความสุขกับตัวเองและมีชีวิตทางสังคม แต่แอลกอฮอล์จะขัดขวางเราถ้าเรามีมากเกินไป เราเข้าใกล้กันมากเกินไปในสถานการณ์เหล่านี้เมื่อเราตั้งใจที่จะอยู่ห่างจากผู้คนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยเรารวมกลุ่มกันและลืมมาตรการด้านสาธารณสุขที่จำเป็น

รอง Renouf อุทธรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนหนุ่มสาวที่จะคิดว่าสมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อดื่มกับเพื่อน มันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับคนเหล่านั้นได้มาก เราต้องคิดว่าตัวเองเป็นชุมชนและขอให้ทุกคนยับยั้งตัวเองและคิดก่อนลงมือทำ แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำลายแนวทางด้านสาธารณสุข