เซลล์ไขมันมีบทบาทสำคัญในการเสื่อมของระบบประสาท

บทบาทของเซลล์ไขมันในการลดความรู้ความเข้าใจและการเสื่อมของระบบประสาท เซลล์ไขมันควบคุมการตอบสนองอย่างเป็นระบบต่อการทำงานของสมอง ทำให้เกิดความบกพร่องในหน่วยความจำและการรับรู้ในหนู ส่งผลต่อการแสดงออกของโปรตีนมาร์กเกอร์ที่สำคัญในเซลล์ไขมันเช่นเดียวกับในฮิบโปแคมปัส ซึ่งอาจทำให้การทำงานของสมองแย่ลงและนำไปสู่การเสื่อมสภาพของระบบประสาท

Read More →