การตลาดออนไลน์: Content Marketing

การตลาดออนไลน์: Content Marketing รูปแบบของการทำการตลาด สำหรับธุรกิจ sme ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าคุณจะเปิดหน้าร้าน ผ่านช่องทางใดๆก็ตาม สิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญและต้องมีในยุคนี้ คือหน้าร้านออนไลน์ และที่เห็นกันมากในปัจจุบัน ก็คือการสร้างหน้าร้านผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook , Line OA, IG, เว็บไซด์ ซึ่งมันเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่คนทั่วไปสามารถสร้างได้ และยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยกระจายข่าวสารและกระจายสินค้าออกไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างง่ายดาย

Read More →